โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้คำถามกระตุ้นคิด
ชื่ออาจารย์ : ดร. เอกราช รักเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2564,13:07  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานนวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL)
ชื่ออาจารย์ : ดร. เอกราช รักเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,19:16  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reported Speech โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชื่ออาจารย์ : ดร. เอกราช รักเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,19:13  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสราวุธ ธรฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2563,11:54  อ่าน 273 ครั้ง
รายละเอียด..