โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโครงการเสริมปัญญา ปีการศึกษา 2565 233 0 ekkie 07 ส.ค. 2565,12:14
โครงการอบรมแนวทางการศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาเกาหลี วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-13.00 น. จัดโดยศูนย์อบรมครูผู้สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย (Korean Teacher Training Center : KTTC) 308 0 ekkie 28 ก.ค. 2565,13:47
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๓๗ และ Advanced English ครั้งที่ ๔ ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด 215 0 ekkie 28 ก.ค. 2565,13:21
ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้ Advanced English ครั้งที่ 2 386 0 ekkie 04 เม.ย. 2564,09:38
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโครงการเสริมปัญญา 686 0 ekkie 10 ก.ย. 2563,16:58
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๓๕ และ Advanced English ครั้งที่ ๒ ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด 616 0 ekkie 11 ส.ค. 2563,23:38
เสริมสมรรถนะออกแบบและ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบรวมพลังอย่าง Easy : New Norma 558 0 ekkie 03 มิ.ย. 2563,09:19
ประชาสัมพันธ์นักเรียนสามารถทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ สนับสนุนโดย EF Standard English Test - efset.org 601 0 ekkie 03 มิ.ย. 2563,09:14
แบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษออนไลน์ 571 0 ekkie 24 พ.ค. 2563,14:58
Remedial English Speaking Lessons (โครงการพัฒนาการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ม.4-6 554 0 ekkie 24 พ.ค. 2563,14:55
แบบทดสอบวินิจฉัยวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 678 1 ekkie 04 เม.ย. 2563,10:12
ชุดการเรียนรู้ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2560 (พร้อมเฉลย) 3131 0 ยุทธนา บ่อทรัพย์ 22 ต.ค. 2562,16:18
ชุดการเรียน16มีค60พร้อมเฉลย 827 0 ยุทธนา บ่อทรัพย์ 22 ต.ค. 2562,14:42