โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ผู้บริหาร

นางฐิติมา นาครพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/05/2018
ปรับปรุง 08/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 267754
Page Views 283224
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกาญจนดิษฐ กะแดะ กาญจนดิษฐ์
2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์
3 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
4 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สองแพรก ชัยบุรี
5 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ปากแพรก ดอนสัก 077259381
6 โรงเรียนท่าชนะ ท่าชนะ ท่าชนะ
7 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ควนสุบรรณ บ้านนาสาร
8 โรงเรียนบ้านนาสาร นาสาร บ้านนาสาร 0-7734-1044
9 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม น้ำพุ บ้านนาสาร 077-348104
10 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม พรุพี บ้านนาสาร 077313466
11 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม บ้านนา บ้านนาเดิม 0-7735-9096
12 โรงเรียนพนมศึกษา พนม พนม 077399115
13 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม บางสวรรค์ พระแสง
14 โรงเรียนพระแสงวิทยา อิปัน พระแสง
15 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ท่าข้าม พุนพิน
16 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา น้ำรอบ พุนพิน 077963767
17 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ตะกุกใต้ วิภาวดี 077280009
18 โรงเรียนเกาะสมุย ลิปะน้อย เกาะสมุย
19 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม บ้านเสด็จ เคียนซา
20 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา พ่วงพรมคร เคียนซา
21 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เคียนซา เคียนซา 077387125
22 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี 077-297720
23 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี 0-7721-1493
24 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
25 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
26 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
27 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
28 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คลองฉนวน เวียงสระ
29 โรงเรียนไชยาวิทยา ตลาดไชยา ไชยา 0-7743-1079