โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
งานแนะแนว

นางสาววริศรา จันทร์อินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวสุจิตรา สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4