โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางราตรี ชูส่งแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรรณวนัช อินทมาตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางนฤมล เกิดช่วย
ครู คศ.1

นายชัยฤทธิ์ คงแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายชัยยะ เอียดราช
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายศุภพล งามทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8