โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2563 ในการนี้โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จึงกำหนดวิธีการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
1. การสมัคร ผู้สมัครจะสมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง Facebook หรือผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ได้ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ครบทุกรายการ
2. การสอบคัดเลือกทางโรงเรียนได้ยกเลิกการสอบคัดเลือก แต่จะใช้ผลคะแนนสอบ O-Net ในการคัดเลือกแทน
3. โรงเรียนจะแจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทาง Facebook หรือผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
4. หากนักเรียนมาสมัครเกินแผนการรับนักเรียนหรือไม่มีรายชื่อในผลการคัดเลือก โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทาง Facebook หรือผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
5. การรายงานตัวและมอบตัว ให้รอประกาศจากทางโรงเรียนในโอกาสต่อไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2563,12:55   อ่าน 3624 ครั้ง