โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง การทดลองเปิดเรียน on-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ (อ่าน 167) 13 ส.ค. 63
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 325) 27 พ.ค. 63
แจ้งคุณครูทุกท่านให้เริ่มจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 (อ่าน 922) 17 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 469) 23 เม.ย. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 418) 31 มี.ค. 63
แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 104) 22 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสาร(ครั้งที่3) (อ่าน 655) 08 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสาร (อ่าน 819) 08 ส.ค. 62
ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤตยศ ย้อนญาติ กับแชมป์ว่าวนานาชาติประเทศไทย (อ่าน 95) 28 พ.ค. 62
ประเมิน Zero waste school โรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 100) 24 พ.ค. 62