โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานเรื่องการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA ณ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2566,12:27   อ่าน 75 ครั้ง