โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบำเพ็บประโยชน์ อาสาพัฒนาและเนตรนารีวิสามัญ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาสาพัฒนาและ เนตรนารีวิสามัญ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,08:15   อ่าน 790 ครั้ง