โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ภาพกิจกรรม
โครงการถ่ายทอดความรู้ของนักศึกษาสู่ชุมชน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ของนักศึกษาสู่ชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่19 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,15:03   อ่าน 50 ครั้ง