โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้แสดงออกและร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,07:59   อ่าน 246 ครั้ง