โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ภาพกิจกรรม
ทดสอบของนักเรียนที่จะเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมเข้าร่วมการทดสอบของนักเรียนที่จะเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงสระ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,10:39   อ่าน 13 ครั้ง