โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบำบัดความเครียดด้วยสุนทรียศาสตร์
นางฐิติมา นาครพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซาและคณะวิทยากรจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ที่มาจ้ดกิจกรรมบำบัดความเครียดด้วยสุนทรียศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 41-42 จำนวน 54 คนโดยมีคุณทวี สุขแปะเง้า รองนายกอบต.เคียนชา เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,08:57   อ่าน 230 ครั้ง