โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center ) จัดบริการตรวจสุขภาพรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแลสุขภาพโดยทีมสหวิชาชีพ ให้กับคณะครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,11:59   อ่าน 153 ครั้ง