โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ภาพกิจกรรม
การนำหลักวิธีดำเนินการของ GLOBE มาใชในการศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้เข้ามาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำหลักวิธีดำเนินการของ GLOBE มาใชในการศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในชุมชน วันที่ 18-19 พฤษฎาคม 2562
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2562,09:52   อ่าน 192 ครั้ง