โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ภาพกิจกรรม
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 16 นาฬิกา ณ ศาลาประชาคมอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2562,09:30   อ่าน 178 ครั้ง