โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ภาพกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของผู้เรียน
วันจันทร์ที่ 11-12 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมกกิจกรรม ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,17:10   อ่าน 179 ครั้ง