โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคลากร
คู่มือการแก้ไขระบบบุคลากร ประวัติ และผลงาน 76
งานสารสนเทศ
ตารางเรียนออนไลน์63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 27
แผนผังการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.33 KB 65
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 492.59 KB 74