โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคลากร
คู่มือการแก้ไขระบบบุคลากร ประวัติ และผลงาน 48200
งานสารสนเทศ
ตารางเรียนออนไลน์63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 48097
แผนผังการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.33 KB 48404
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 492.59 KB 48126
งานแผนงานงบประมาณ
แบบขอส่งโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2564 48145
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 59.64 KB 48368
แบบสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 48086
แบบฟอร์มโครงการปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 24.08 KB 48363