โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคลากร
>คู่มือการแก้ไขระบบบุคลากร ประวัติ และผลงาน 48336
งานสารสนเทศ
ตารางเรียนออนไลน์63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 48210
แผนผังการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.33 KB 48534
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 492.59 KB 48234
งานแผนงานงบประมาณ
>แบบขอส่งโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2564 48278
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 59.64 KB 48486
แบบสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 48229
แบบฟอร์มโครงการปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 24.08 KB 48474