โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student_select.php?School_ID=1084640572&Edu_year=2561&Area_CODE=101711