โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม (ค.พ.)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
คำร้อง : สมควร กาฬรัตน์
ทำนอง : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 
เคียนซาพิทยาคม
แหล่งอบรมเพาะบ่มเยาวชน
นำความรู้เชิดชูค่าสร้างคน
ให้เกิดผลเป็นคนดีมีวินัย
 
นักเรียนครูรู้รักสามัคคี
ทุกคนมีคุณธรรมประจำใจ
แหล่งเรียนรู้คู่ความดีเลิศวิไล
จิตแจ่มใสกายสง่าน่านิยม
 
** เหลืองดำพริ้มเพราพรายเพริศ
ที่ก่อเกิดพลังสุขสม
การงานดีกีฬาเด่นแสนชื่นชม
พาอารมณ์แจ่มใสทุกวัน
 
เก่งดีมีสุขสนุกสนาน
สมัครสมานฤทัยคงมั่น
ให้อภัยมีน้ำใจต่อกัน
ผูกสัมพันธ์สมานฉันท์ทุกวันเวลา
 
เคียนซาพิทยาคม
เป็นแหล่งอุดมในด้านการศึกษา
รักชุมชนสอนคนดีมีจรรยา
ร่วมรัฐพัฒนาเคียนซาให้เจริญ (ซ้ำ) **

กดดาว์นโหลดเพลงมาร์ชจากลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/open?id=0ByWBF83mlKO6N08wWkktdjFsZDQ