โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 มิ.ย. 65 พิธีมาลาบูชาคุณ
16 มิ.ย. 65 เลือกตั้งสภานักเรียน
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
14 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1,4
13 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครองมนักเรียน ม.2,3,5,6
11 พ.ค. 65 ถึง 12 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียนม.1 ม.4
17 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
09 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียน ม.4
08 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียน ม.1
06 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
05 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
02 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
01 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม วิชาการ
30 มี.ค. 64 ถึง 01 เม.ย. 64 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม วิชาการ
19 ม.ค. 64 เปิดเรียน 19 มค 64
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
01 ก.ย. 63 ถึง 03 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/63
20 ส.ค. 63 พิธีมาลาบูชาคุณ ปีการศึกษา 2563
ชุดนักเรียน
13 ส.ค. 63 ทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ
13 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
07 พ.ค. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 นักเรียนม.1 เรียนปรับพื้นฐาน
02 พ.ค. 62 ถึง 03 พ.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม ม.1,ม.4
08 เม.ย. 62 ประกาศผลรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.4
07 เม.ย. 62 ประกาศผลรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1
31 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา2562
23 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2562
06 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 ม.1,2,4,5 สอบปลายภาค 2/62
05 มี.ค. 62 ถึง 05 ก.พ. 62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3,ม.6
27 ก.พ. 62 ม.1-ม.2 สอบข้อสอบกลาง
27 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 ม.3,ม.6 สอบปลายภาค 2/62
26 ก.พ. 62 งาน open house