โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
07 พ.ค. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 นักเรียนม.1 เรียนปรับพื้นฐาน
02 พ.ค. 62 ถึง 03 พ.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม ม.1,ม.4
08 เม.ย. 62 ประกาศผลรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.4
07 เม.ย. 62 ประกาศผลรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1
31 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา2562
23 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2562
06 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 ม.1,2,4,5 สอบปลายภาค 2/62
05 มี.ค. 62 ถึง 05 ก.พ. 62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3,ม.6
27 ก.พ. 62 ม.1-ม.2 สอบข้อสอบกลาง
27 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 ม.3,ม.6 สอบปลายภาค 2/62
26 ก.พ. 62 งาน open house